Изборна единица 2

  • Општински комитет: Чаир
  • Општински комитет: Бутел
  • Општински комитет: ">Чучер Сандево ;
  • Општински комитет: Гази Баба ;
  • Општински комитет: Ѓорче Петров ;
  • Општински комитет: Куманово
  • Општински комитет: Старо Нагоричане
  • Општински комитет: Липково
  • Општински комитет: Арачиново
  • Општински комитет: Шуто Оризари
 


Copyright © 2017. www.ndm.org.mk. Designed by Shape5.com