Партија
Претседател PDF Печати Е-пошта

ЈАНКО БАЧЕВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НДМ

КОНТАКТ:
Mail: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
Адреса: Даме Груев 10, 1000 Скопје
Република Македонија


Според член 20 од Статутот на НДМ, претседателот на Партијата е политичко извршен орган.

Претседателот
- ја претставува и застапува партијата;- претседава на седниците на Централниот Комитет, Извршниот Комитет и
Годишно собрание;
- донесува политички и други одлуки во име на партијата;
- се грижи за спроведување на Програмата, Статутот и другите акти на партијата;
- активно учествува во креирањето на политиката на партијата;
- склучува договори и потпишува акти и други документи согласно
Програмата и Статутот на НДМ;
- предлага избор и разрешување на потпретседатели и генерален секретар на партијата;
- предлага избор и разрешување на членови на извршниот комитет;
- меѓу два конгреси му предлага на Централниот Комитет избор и разрешување на членови на Статутарната комисија и Надзорната комисија;
- утврдува термин за одржување на Годишно собрание;
- може да запре извршување на одлуки и други акти на извршниот комитет и на другите акти и тела на партијата и за тоа го известува Централниот комитет; и
- за својата работа поднесува извештај пред Централниот Комитет еднаш годишно.

  Постари:
Copyright © 2018. www.ndm.org.mk. Designed by Shape5.com